Duyệt binh tại Nga

Thế giới Thứ ba, 10/5/2011, 10:30 (GMT+7)