Học giả châu Âu ủng hộ Việt Nam kiện Trung Quốc về Biển Đông

Việc đưa các tranh chấp ra phân xử tại các định chế quốc tế là cách thức tự bảo vệ hiệu quả nhất. Đó là các ý kiến của tất cả các chuyên gia, luật sư và học giả quốc tế.

Thế giới Thứ bảy, 7/6/2014, 22:17 (GMT+7)