Ký ức của người phiên dịch cho Bill Clinton ở Hà Nội năm 2000

Tháng 11/2000, khi Tổng thống Clinton sắp sang thăm Việt Nam, ông Ron Ward, phụ trách tại Văn phòng Đặc trách vấn đề MIA (quân nhân Mỹ mất tích) ở Hà Nội, đã vinh dự nhận nhiệm vụ phiên dịch cho gia đình tổng thống Clinton.

Đình Phúc - Nhật Quang

Thế giới Thứ tư, 24/6/2015, 13:57 (GMT+7)