Lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm qua bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. Lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Thế giới Thứ tư, 8/4/2015, 18:29 (GMT+7)