Lễ ký Hiệp định Paris năm 1973

Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký trên bàn tròn giữa bộ trưởng ngoại giao của 4 bên, tại Hội nghị Paris ngày 27/1/1973.

Thế giới Thứ bảy, 26/1/2013, 10:22 (GMT+7)