Người Ấn Độ đắp phân bò trộn bùn lên ôtô để chống nóng

Sejalben Shah sử dụng hỗn hợp phân bò và bùn chống nóng cho ôtô vì không muốn bật điều hòa nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Thế giới Thứ bảy, 25/5/2019, 12:00 (GMT+7)