Người cao nhất thế giới tới London

Thế giới Thứ năm, 17/9/2009, 09:53 (GMT+7)

Loading