Nguồn gốc tên gọi Tử Cấm Thành

Cố Cung, quần thể kiến trúc cung điện quy mô lớn nhất thế giới được gọi là Tử Cấm Thành bắt nguồn từ một loại thuốc nhuộm và Đạo giáo.

Hồng Hạnh

Thế giới Thứ tư, 16/1/2019, 00:00 (GMT+7)

Loading