Nhiều trường học ở Trung Quốc đóng cửa vì giáo viên biểu tình

Nguyện vọng đòi tăng lương không được đáp lại, khoảng 8.000 giáo viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, xuống đường biểu tình.

Thế giới Thứ tư, 19/11/2014, 20:57 (GMT+7)