Obama phát biểu về Syria

Obama giải thích lý do vấn đề Syria là lợi ích quốc gia đối với Mỹ trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.

Thế giới Thứ tư, 11/9/2013, 09:37 (GMT+7)