Động đất giữa cuộc họp

Thế giới Thứ sáu, 11/3/2011, 16:47 (GMT+7)