Sức công phá của các vụ thử hạt nhân Mỹ tại Nevada

Các vụ thử hạt nhân làm tan tành những ngôi nhà và ma-nơ-canh được đặt tại khu vực để giả định làm con người.

Thế giới Thứ tư, 30/9/2015, 09:54 (GMT+7)