Súng trường FG-42 của phát xít Đức khai hỏa

Khẩu FG-42 được phát xít Đức chế tạo với tham vọng trang bị một vũ khí hỏa lực mạnh cho lính dù, nhưng chi phí quá đắt đỏ khiến nó sớm rơi vào quên lãng.

Thế giới Chủ nhật, 8/5/2016, 21:15 (GMT+7)