Tàu hải giám Trung Quốc vào gần Senkaku/Điếu Ngư

4 chiếc tàu chính phủ của Trung Quốc hôm nay tiến vào vùng nước bao quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Thế giới Thứ ba, 2/10/2012, 01:59 (GMT+7)