Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ về ảnh hưởng chính trị của cha

Ông Lý Quang Diệu vẫn ở trong nội các sau khi từ chức thủ tướng, chia sẻ quan điểm của mình, chuyển giao công việc cho người kế nhiệm và giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thế giới Thứ sáu, 27/3/2015, 20:00 (GMT+7)