Trộm dùng máy xúc đào cả cây ATM ở Anh

Băng trộm ở Anh dùng máy xúc đa năng phá tường chứa cây rút tiền và chở đi bằng xe tải.

Thế giới Thứ bảy, 15/7/2017, 18:59 (GMT+7)