UAV vận chuyển pizza

Máy bay không người lái DomiCopter có khả năng vận chuyển pizza.

Thế giới Thứ tư, 6/11/2013, 14:24 (GMT+7)