Thiết kế nhà nổi trên mặt nước khi lũ lụt

Dự án Buoyant Foundation cải tạo nhà với các khối vật liệu nổi, cọc và khung cấu trúc phụ để chúng có thể dịch chuyển lên xuống tại chỗ.

Khoa học Thứ sáu, 3/12/2021, 14:30 (GMT+7)