VnExpress
Background Video

Tư thế phòng thủ cứu bạn trong nhiều tình huống

Đứng khoanh tay khi có kẻ đáng ngờ tiếp cận tạo ra nhiều cơ hội cho bạn, cả tự vệ lẫn tấn công. 
Pháp luật  20:40 - 25/8

Linh Trương - Code Red Defense  |  

 
 
 Tags

tư thế phòng thủ

tình huống

mẹo

thoát nạn

kẻ tấn công

 
vnexpress