Bài hát tiếng Anh về động vật

Một bài hát giúp cho trẻ em ghi nhớ từ vựng và biết về những tên của các động vật con.

Thời sự Thứ năm, 11/10/2012, 05:01 (GMT+7)