Bảo tàng lịch sử trưng bày 'Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ'

Từ ngày 1/8 đến ngày 30/11 năm 2012, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia số 1 Tràng Tiền, tổ chức trưng bày tấm đồ “Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”. Tấm bản đồ do nhà Thanh, Trung Quốc xuất bản vào năm 1904, vẽ các tỉnh của Trung Quốc đã thể hiện rõ cực nЉ墨眒䢵眒毖眒Ѐ瑖㑨筮ว

Thời sự Thứ bảy, 4/8/2012, 11:06 (GMT+7)