Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói về việc xây dựng tượng đài Mẹ anh hùng

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng việc xây dựng tượng đài Mẹ anh hùng có ý nghĩa to lớn, nhưng phải phù hợp với pháp luật về xây dựng và điều kiện nguồn vốn

Thời sự Thứ hai, 26/9/2011, 11:51 (GMT+7)