Chen nhau 'countdown' ở Hà Nội

Dù Hà Nội có đến ba điểm đón năm mới, điểm nào cũng có chương trình countdown - đếm ngược - nhưng tại mỗi điểm vẫn không tránh khỏi tình trạng chen chúc do người dân rất hào hứng. Có người còn leo lên cây, lên bốt điện để xem các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu.

Nhật Quang - Trần Huấn

Thời sự Thứ năm, 1/1/2015, 08:22 (GMT+7)