Chó vàng tham ăn

Chó vàng đã có một miếng thịt nhưng vẫn tham lam muốn có thêm. Vì lòng tham chó vàng đã không còn miếng thịt nào.

Thời sự Thứ năm, 4/10/2012, 11:30 (GMT+7)