Chủ tịch nước: 'Cụ thể hóa nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang'

"Tôi sẽ nghiên cứu đề xuất Bộ Chính Trị, Quốc Hội cụ thể hóa nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cơ chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh", Chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa ra 6 điểm trong chương trình hành động của mình khi ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP HCM.

Đình Phúc - Tấn Nguyên

Thời sự Thứ hai, 9/5/2016, 14:38 (GMT+7)