Chủ tịch nước đọc tờ trình miễn nhiệm Thủ tướng

Ngồi hàng ghế đầu cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chăm chú nghe Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an đọc tờ trình miễn nhiệm.

Thời sự Thứ tư, 6/4/2016, 13:49 (GMT+7)