Đảng Cộng sản Nhật Bản ra tuyên bố về tình hình biển Đông

Đảng Cộng sản Nhật Bản nhấn mạnh tuyên bố về ứng xử biển Đông cần được các bên liên quan tuân thủ và thực thi nghiêm túc.

Thời sự Thứ năm, 15/5/2014, 13:31 (GMT+7)