Dạy con bằng tình yêu thương

Mắng mỏ sẽ khiến trẻ sợ hãi, cha mẹ dạy con trên hết là cần tình yêu thương.

Thời sự Thứ sáu, 16/11/2012, 05:16 (GMT+7)