Đội nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của Việt Nam

32 cô gái đã tốt nghiệp trường trung cấp cảnh sát vũ trang, đang rèn luyện tại tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 là những thành viên đầu tiên của trung đội nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên Việt Nam

Thời sự Thứ năm, 24/5/2012, 02:56 (GMT+7)