Hành trình của Đức pháp vương Gyalwang Drukpa tại Việt Nam

Trong 17 ngày ở Việt Nam, Đức Pháp Vương Gyalwang và tăng đoàn Drukpa đã cử hành Pháp hội quán đỉnh cộng đồng (nghi lễ cho phép thực hành pháp tu), cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu hương linh liệt sĩ, đồng bào tử nạn, chia sẻ Phật pháp tại nhiều nơi.

Thanh Tùng - Hà Lê - Đình Phúc - Xuân Bắc

Thời sự Thứ sáu, 25/4/2014, 15:34 (GMT+7)