Học sinh chèo đò đi học trên hồ Sông Mực

Có những em ở ốc đảo, bắt buộc phải đi đò đến trường, cũng có em do đường xa nên đi đò cho gần. Dù đi đò từ lúc còn nhỏ, nhưng khi sóng gió nổi lên, hiểm họa là điều không ai nói trước được.

Thời sự Thứ năm, 21/11/2013, 08:24 (GMT+7)