Học trò trải nghiệm kỹ năng sinh tồn trên hoang đảo

Biết cách dựng trại, làm thang dây, làm cáng, ngụy trang bằng lá cây..., các kỹ năng không chỉ cần thiết cho các bạn trẻ trên hoang đảo cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Thời sự Thứ ba, 29/3/2016, 00:15 (GMT+7)