Hủy hoại tiền là vi phạm pháp luật

Pháp luật nghiêm cấm việc hủy hoại tiền dưới mọi hình thức.

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 08:38 (GMT+7)