Lần đầu gắn định vị lên thiết bị chứa phóng xạ

Ngày 17/4, sở Khoa học Công nghệ TP HCM phối hợp với trung tâm ICD REC tổ chức gắn định vị lên thiết bị chứa phóng xạ của công ty Apave Châu Á - Thái Bình Dương. Một loại định vị xác định vị trí giá 5 triệu đồng, loại khác xác định vị trí và nồng độ phóng xạ có giá 10 triệu. Sau khi gắn xong, sở Khoa học Công nghệ sẽ quản lý việc di chuyển của thiết bị phóng xạ thông qua phần mềm trực tuyến.
Duy Trần

Thời sự Thứ sáu, 17/4/2015, 20:56 (GMT+7)