Làng đúc lư đồng cổ ở Sài Gòn

Làng nghề đúc lư đồng An Hội đã hoạt động hơn 100 năm. Ban đầu có hơn 30 hộ làm nghề, sau chỉ còn 5 hộ duy trì cho đến ngày nay.

Thời sự Thứ hai, 19/8/2013, 10:19 (GMT+7)