Người dân cả nước hướng về biển đảo

Triệu triệu trái tim người Việt Nam đang hướng về đảo xa, nơi những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc.

Thời sự Thứ năm, 15/5/2014, 08:13 (GMT+7)