Người dân Hà Nội xếp hàng đổi giấy phép lái xe

Những ngày qua, người dân xếp hàng dài tại các điểm cấp đổi giấy phép lái xe của Hà Nội, do lo sợ đến hết 2014, giấy phép cũ sẽ mất hiệu lực. Theo thông tin mới nhất, hạn đổi giấy phép lái xe sang chất liệu nhựa mới sẽ kéo dài đến 31/12/2015.

Trần Quang

Thời sự Thứ bảy, 15/11/2014, 09:05 (GMT+7)