Người phụ nữ cuối cùng có họ Anh ở Việt Nam

Bà Anh Mai Tiệp là người phụ nữ cuối cùng của dòng họ Anh, dân tộc Mảng ở Lai Châu.

Thời sự Thứ bảy, 5/3/2016, 05:48 (GMT+7)