Người Tày Bắc Kạn đi hội Lồng Tồng

Lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) của người Tày tại Bắc Kạn diễn ra vào ngày mùng 6 Tết, với một số trò chơi khá giống các lễ hội miền xuôi.

Thời sự Thứ bảy, 8/2/2014, 14:48 (GMT+7)