Nhà sư tí hon biết múa võ, viết thư pháp

Ngoài khả năng võ thuật, Thích Nhuận Pháp còn nổi tiếng nhờ câu chuyện trở thành nhà thư pháp dù không hề biết chữ.

Thời sự Thứ sáu, 14/6/2013, 04:13 (GMT+7)