Nhiều đồ vật lạ tại chợ phiên Vintage - Art Hà Nội

Một chợ phiên mới được hình thành tại khu Sumvilla (Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội), bán các mặt hàng xưa cũ của thời bao cấp, thời phong kiến, đồ thủ công nghệ thuật.

Nhật Quang

Thời sự Thứ hai, 19/1/2015, 16:29 (GMT+7)