Ông Bill Sài Gòn nói tiếng Anh như người Mỹ

Nhờ vốn tiếng Anh khá tốt, và cách nói chuyện hài hước, ông cụ bán bưu thiếp dạo ở Sài Gòn đã trở thành người nổi tiếng trên mạng YouTube.

Thời sự Thứ bảy, 10/12/2011, 03:33 (GMT+7)