Phát biểu từ biệt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Kết thúc hành trình gần 20 năm ở vị trí điều hành Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời cảm ơn cùng những tâm tư đến cộng sự trong buổi họp cuối cùng ngày 26/3/2016.

Thời sự Thứ bảy, 26/3/2016, 14:17 (GMT+7)