Quán cơm miễn phí

Vào các ngày thứ ba, năm, bảy, quán cơm Thiện Tâm phục vụ miễn phí cho người nghèo.

Thời sự Thứ bảy, 10/11/2012, 09:59 (GMT+7)