Rửa rau bằng nước thải

Người dân Hưng Yên hàng ngày rửa rau trong dòng mương ngập rác thải sinh hoạt, phân động vật, thuốc trừ sâu..., rồi bán đi các nơi, nhiều nhất là ở Hà Nội.

Thời sự Thứ sáu, 4/3/2016, 10:01 (GMT+7)