Thày bói dạo gặp đúng Việt kiều biết tướng số

Tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội), nhiều người hành nghề xem tướng số một cách công khai. Cho rằng các "thầy tướng" xem không chính xác, một Việt kiều đã xem lại tướng số cho thầy.

Trần Huấn

Thời sự Thứ bảy, 21/3/2015, 06:00 (GMT+7)