Thêm lịch sử cho biển đường phố

Thời gian gần đây, các biển đường phố mang tên các nhân vật lịch sử trên một số tuyến đường thủ đô đã được thêm vào những phân tiểu sử tóm tắt như năm sinh, năm mất, và những đóng góp to lớn cho Việt Nam. Nhằm giúp người dân hiểu rõ thêm về tiểu sử của từЉ墨眒

Thời sự Thứ hai, 30/1/2012, 04:02 (GMT+7)

Tags: