Trung đoàn tên lửa 238 bảo vệ vùng trời tổ quốc

Bảo vệ vùng trời Đông Bắc của tổ quốc, vũ khí, khí tài của trung đoàn tên lửa 238 luôn được chuẩn bị an toàn, chu đáo, sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ chiến đấu.

QPVN

Thời sự Thứ bảy, 20/12/2014, 12:15 (GMT+7)

Loading