Xin ấn đền Trần, người dân cầu mong gì

Đến từ nhiều địa phương khắp trong Nam, ngoài Bắc, nhiều người ngủ vạ vật trên ghế đá hoặc xếp hàng từ nửa đêm để xin ấn đền Trần với những kỳ vọng khác nhau.

Thời sự Thứ hai, 22/2/2016, 10:14 (GMT+7)