VnExpress
Background Video

Ngày vua Bảo Đại mua chiếc đồng hồ vàng Rolex

Vua Bảo Đại mua chiếc đồng hồ Rolex khi tham dự Hội nghị Geneva năm 1954 và nó đi vào lịch sử khi được bán với mức giá kỷ lục vào tuần trước.
Thế giới  12:01 - 17/5/2017
 
 
 Tags

đồng hồ Bảo Đại

đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại

tiểu sử vua Bảo Đại

thú chơi hàng hiệu của vua Bảo Đại

Tags: thú chơi hàng hiệu của vua Bảo Đại

 
vnexpress